Kansen voor verbetering

 • ‘De Groene Long’ loopt als centraal element door het midden van de wijk Achtste Barrier.
 • ‘De Groene Long’ vormt een belangrijke verbinding in het hart van de wijk, voor fietsers en wandelaars.
 • Het verbinden van het winkelhart met ‘De Groene Long’ biedt kansen voor het gebied.
 • Het winkelhart heeft nu weinig relatie met ‘De Groene Long’.
 • Het winkelplein heeft weinig groen en het parkeren is verspreid over het gebied.
 • Door het winkelhart te verbinden met ‘De Groene Long’ krijgt het winkelhart een nieuw groen gezicht.
 • Het woongebouw Cantershoef heeft wel een sterke relatie met ‘De Groene Long’.
 • Het wonen aan het park is een kwaliteit die versterkt wordt in de nieuwe visie.

Één project, drie ambities

icon-verblijven-hartje-barrier-v2

Vergroenen openbare ruimte

 • Het winkelhart krijgt een nieuw groen gezicht met een sterke relatie tot ‘De Groene Long’
 • Gevels en daken nemen we mee in het verder vergroenen van het winkelhart.
 • We voegen extra verblijfplekken toe aan het groen om de verblijfswaarde te versterken.
icon-winkelen-hartje-barrier-v3

Winkelhart Achtse Barrier opplussen

 • Er komt een nieuwe discount-supermarkt en een drogist.
 • De dagwinkels verbinden we door een passage direct met de supermarkt. De passage maakt ook een directe verbinding met de bushalte aan de Fransebaan. Hierdoor ontstaat een veilige, overdekte en prettige winkelomgeving.
 • De parkeersituatie wordt simpel en overzichtelijk, waardoor iedereen snel een plek kan vinden.
icon-wonen-hartje-barrier-v3

Versterken van woonkwaliteit

 • Het huidige woonaanbod wordt verruimd met nieuwe woningen in verschillende afmetingen.
 • De woningen krijgen een sterke relatie met ‘De Groene Long’.
 • De bestaande ontmoetingsruimte wordt vernieuwd en tussen de woongebouwen wordt een nieuwe daktuin gemaakt voor de bewoners van Cantershoef.

Het hart van de Achtse Barrier

Het Hart van de Achtse Barrier krijgt een nieuw winkelhart en wordt verbonden met ‘De Groene Long’ waardoor er extra verblijfplekken ontstaan. De woonkwaliteit wordt daarnaast verder versterkt.

Transformatie Visie

Bestaande situatie

 • Wijkpark de groene long
 • Cantershoef
 • Ontmoetingsruimte en 15 woningen Cantershoef
 • Ardechelaan
 • Dagwinkels
 • Jan Linders
 • Franse baan
 • Parkeren (versnipperd)

Opschonen

 • A De dagwinkels worden gesloopt en gecombineerd met de Jan Linders, hierdoor ontstaat schuifruimte op het winkelplein.
 • B Tussen de Jan Linders en de Cantershoef wordt het winkelplein opnieuw ingedeeld. Dit plein vormt een directe relatie met De Groene Long. Het parkeren is helder opgezet en er is ruimte voor ontmoeten en verblijven. *
 • C De sloop van de ontmoetingsruimte en de 15 woningen en de toevoeging van woningen en een nieuwe supermarkt discounter versterkt het multifunctionele karakter van de plek en zorgt voor levendigheid en sociale controle/veiligheid.

* In de nieuwe situatie worden de actuele parkeernormen van de gemeente Eindhoven gehanteerd.

Nieuwe situatie

 • D De Cantershoef wordt uitgebreid met een nieuw woongebouw en een nieuwe ontmoetingsruimte met terras aan het water op de begane grond.
 • E Een groene daktuin wordt toegevoegd voor alle bewoners van de beide Cantershoef-gebouwen.
 • F Een nieuwe supermarkt discounter maakt het plan compleet. Op de discounter komt een parkeerdek voor de bewoners van het nieuwe woongebouw Cantershoef.
 • G Tussen de parkeerstroken voor het winkelen ontstaat een groene verbinding. Het Franse Laantje verbindt de buurt met het winkelhart en ‘De Groene Long’.
 • H De blinde gevels van de supermarkten en de nieuwe positie van de dagwinkels worden vergroend en geven het winkelhart een nieuwe groene uitstraling.
 • I Maaiveldparkeren voor bewoners van het huidige Cantershoef-gebouw en bezoekers Sporthal.

Plattegrond en 3D-impressies

Vergroenen, Verbeteren & Versterken

Wij bouwen aan Hartje Barrier