Planning en procedure

timeline_pre_loader
INITIATIEF

juni 2019

Workshop met gemeente Eindhoven over planinitiatief Winkelhart Achtse Barrier.

oktober 2019

Informatiebijeenkomst bewoners Cantershoef

VOORLOPIG ONTWERP | VOSP

juli 2020

Afronding en indiening Voorlopig Stedenbouwkundig Plan akkoord gemeente over plan –> augustus 2020

UITWERKING ONTWERP

Q4 2022

Afronding ontwerp.

Q1 2023

Omgevingsvergunning.

UITVOERING

Q2 2023

Streven start bouw.

Versterken woonkwaliteit, vergroenen openbare ruimte &
winkelhart Achtse Barrier opplussen

Wij bouwen aan Hartje Barrier