Planning en procedure

timeline_pre_loader
INITIATIEF

juni 2019

Workshop met gemeente Eindhoven over planinitiatief Winkelhart Achtse Barrier.

oktober 2019

Informatiebijeenkomst bewoners Cantershoef

VOORLOPIG ONTWERP | VOSP

juli 2020

Afronding en indiening Voorlopig Stedenbouwkundig Plan akkoord gemeente over plan –> augustus 2020

BESTEMMINGSPLAN

Q3 2020 - Q3 2021

Bestemmingsplan procedure gemeente Eindhoven

oktober 2020

Lancering website en informeren bewoners, omwonenden en winkeliers

Q4 2020

inspraakprocedure bewoners, omwonenden en winkeliers

UITWERKING ONTWERP

Q2 2021

Afronding voorontwerp bestemmingsplan

UITVOERING

Q4 2022

Streven start bouw

Versterken woonkwaliteit, vergroenen openbare ruimte &
winkelhart Achtse Barrier opplussen

Wij bouwen aan Hartje Barrier