Planning en procedure

timeline_pre_loader
INITIATIEF

juni 2019

Workshop met gemeente Eindhoven over planinitiatief Winkelhart Achtse Barrier.

oktober 2019

Informatiebijeenkomst bewoners Cantershoef

VOORLOPIG ONTWERP | VOSP

juli 2020

Afronding en indiening Voorlopig Stedenbouwkundig Plan akkoord gemeente over plan –> augustus 2020

BESTEMMINGSPLAN

oktober 2020

Lancering website en informeren bewoners, omwonenden en winkeliers

Q4 2021 - Q4 2022

Bestemmingsplan procedure gemeente Eindhoven

Q2 2022

inspraakprocedure bewoners, omwonenden en winkeliers

UITWERKING ONTWERP

Q4 2022

Afronding ontwerp.

Q1 2023

Omgevingsvergunning.

UITVOERING

Q2 2023

Streven start bouw.

Versterken woonkwaliteit, vergroenen openbare ruimte &
winkelhart Achtse Barrier opplussen

Wij bouwen aan Hartje Barrier