Ontwerpbestemmingsplan vastgesteld

Op 12 juni 2023 stelde het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan vast voor de nieuwbouwontwikkeling Hartje Barrier. Vanaf 2020 is het plan via deze website te bekijken. Op 12 juni jl. stelde het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan ‘Hartje Barrier’ vast. Vanaf 22 juni 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage (zie www.ruimtelijkeplannen.nl). Eventuele bezwaren (zienswijzen)…