Ontwerpbestemmingsplan vastgesteld

Op 12 juni 2023 stelde het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan vast voor de nieuwbouwontwikkeling Hartje Barrier. Vanaf 2020 is het plan via deze website te bekijken. Op 12 juni jl. stelde het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan ‘Hartje Barrier’ vast. Vanaf 22 juni 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage (zie www.ruimtelijkeplannen.nl). Eventuele bezwaren (zienswijzen)…

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor Hartje Barrier in Eindhoven

Op donderdag 30 maart tekenden Stayinc. en Achtste Barrier CV de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van Hartje Barrier in Eindhoven. Deze gebiedsontwikkeling bestaat uit de toevoeging van extra woning- en winkelaanbod, de revitalisering van het winkelcentrum en het vergroenen en verbeteren van het openbare gebied. Plek voor middenhuur In de gebiedsontwikkeling krijgt seniorencomplex…